กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุม "APEC SME Ministerial Meeting ครั้งที่ 26”

28 ตุลาคม 2563 297

ประชุม "APEC SME Ministerial Meeting ครั้งที่ 26”

 

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม "APEC SME Ministerial Meeting ครั้งที่ 26" ร่วมกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สสว. นางอภิรดี ขาวเธียร ผอ.ฝนผ. และนายวิทวัส ล่ำซำ ผอ.ฝรท.

       ในการนี้ นายอาคมฯ ได้นำเสนอประสบการณ์การส่งเสริม SME ไทยต่อที่ประชุม ภายใต้หัวข้อ "Thailand's Approaches to Mitigate Economic lmpacts of the COVID-19 on MSMEs and Implication to MSME Policy Makers in the Future" ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการช่วยเหลือ SME ไทย รวมทั้งแบ่งปันแนวทางสู่ความสำเร็จในยุคปกติใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563