กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สนับสนุนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจของเอสเอ็มอี

1 ตุลาคม 2563 236

“สนับสนุนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจของเอสเอ็มอี”

 

       นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สสว. และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เพื่อช่วยสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ ที่จะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ณ ห้องเพลินจิต ชิดลม สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ห้างเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี