กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. ร่วมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

9 กันยายน 2563 259

"สสว. ร่วมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน"

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. และ น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ร่วมลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และการส่งเสริมการออมแก่ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ค้าขาย เกษตรกร และผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้ง 2 หน่วยงานให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น อาทิ การฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกร่วมกัน โดยเน้นการฝึกอาชีพที่มีความต้องการของตลาดหรือพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น และการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก สสว. และ กอช. ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เครดิตฟรี