กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19”

9 กันยายน 2563 239

สัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของตนให้ตรงกับความต้องการของตลาดหลังวิกฤตโควิด-19 (Post-COVID-19) ได้ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย ณโรงแรมเบอร์เคลีย์สล็อตออนไลน์