กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เปิดงาน Thailand Sport Economy Cluster

9 กรกฎาคม 2562 561

"เปิดงาน Thailand Sport Economy Cluster"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน Thailand Sport Economy Cluster ร่วมกับคุณกรภัคร์ มีสิทธิตา กรรมการ ส.อ.ท. และเลขานุการสถาบัน SMI นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผอ.สถาบันSMI และผู้จัดงาน SPORTEC & HEALTH FITNESS JAPAN ซึ่งได้พาผู้ประกอบกลุ่มเครือข่าย Sport Economy ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ออกงานแสดงสินค้า SPORTEC & HEALTH FITNESS JAPAN 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 62 ณ Tokyo Big Sight AOMI Exhibition Hall (Hall B) ประเทศญี่ปุ่น