กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย

28 มิถุนายน 2562 532

"ประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการ ในงานประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือ  ทอพ. ประจำปี ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย” พร้อมสมาชิก ทอพ. ทั้ง 18 หน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจสังคมไทยให้เติบโต อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ หลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า ณ ห้องวายุภักษ์ 5, 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562