กรุณารอสักครู่
TH EN
 

อ.สสว. นำเครือข่าย SME จับคู่ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

6 มิถุนายน 2562 582

"ผอ.สสว. นำเครือข่าย SME จับคู่ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นำผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่าย
Creative Entertainment จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาพยนตร์ เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ และเครือข่ายเพลง เข้าร่วมกิจกรรมเจรจา และจับคู่ทางธุรกิจในงาน MIP China 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการเติบโต และโอกาสของตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในประเทศจีนร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน หน่วยงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงในจีน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไทย