กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สว. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง

23 พฤษภาคม 2562 472

"สสว. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง (Coaching Camp) โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานประมาณ 180 ราย ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562