TH EN
 

Boost with Facebook

23 พฤษภาคม 2562 291

"Boost with Facebook"

 

          นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Boost with Facebook โดย Facebook ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ไทย ณ Gaysorn Urban Resort  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562Cached - Page : c52f137d751d47930b1c1e0f37e9b861    |    Create: 2019-08-17 21:39:36    |    Generated Time : 0.0005 sec