กรุณารอสักครู่
 

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSMEs

5 เมษายน 2562 335

"ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSMEs"

 

          นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSMEs ตามนิยามการส่งเสริม SME ใหม่ ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562