กรุณารอสักครู่
 

Bright & Full of Opportunities in India

5 เมษายน 2562 297

"Bright & Full of Opportunities in India"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเปิดงานสัมมนาโอกาสผลิตภัณฑ์ไลฟสไตล์ ในตลาดดาวรุ่ง "Bright & Full of Opportunities in India" ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562