กรุณารอสักครู่
 

SME One Fest in Summer

5 เมษายน 2562 427

"SME One Fest in Summer"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สสว. ร่วมเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธในงาน SME One Fest in Summer ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562