กรุณารอสักครู่
 

วันของ SME : Together We Share

5 เมษายน 2562 403

"วันของ SME : Together We Share"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ความร่วมมือกับพันธมิตร ในงานวันของ SME : Together We Share ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562