กรุณารอสักครู่
 

พลิกแนวคิด สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์

2 เมษายน 2562 350

"พลิกแนวคิด สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเปิดงานสัมมนาและเปิดตัวกิจกรรม “Creative Spa & Wellness Seminar : พลิกแนวคิด สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562