กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center

20 มีนาคม 2562 924

"ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปี 2562 ภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ : Excellence Center ใน 4 ภูมิภาค 8 มหาวิทยาลัย พร้อมสัมภาษณ์สดผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562