กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. เปิด 3 โครงการยกระดับ SME

13 มีนาคม 2562 1,300

"สสว. เปิด 3 โครงการยกระดับ SME"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SMEs (Micro to e SMEs) ซึ่ง สสว. ดำเนินงานร่วมกับ ISMED สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการทำงานเชิงลึกของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเน้นเครื่องมือ หรือวิธีการ เพื่อพา SME ไทยสู่มาตรฐานโลก ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562