กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย

7 มีนาคม 2562 629

"ยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562