กรุณารอสักครู่
TH EN
 

SME National Awards 10th Anniversary Dinner Talk

6 มีนาคม 2562 724

"SME National Awards 10th Anniversary Dinner Talk"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน SME National Awards 10th Anniversary Dinner Talk โดยมี Mr. Kenjiro ITO Chief Business Officer, Board Director, The Pokémon Company ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “The cutting edge trend in IT / Entertainment Business in the world through Pokémon” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562