TH EN
 

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562 370

"เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 พร้อมขึ้นเสวนาพิเศษ หัวข้อ "Digitizing Thai SMEs เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว" และเสวนาพิเศษจาก 14 e-marketplace หัวข้อ "Platforms to global รวมตลาดไทยสู่โลกมาไว้แค่ปลายนิ้ว"ณ ห้องคริสตัล บ๊อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562