TH EN
 

แถลงข่าวโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

22 กุมภาพันธ์ 2562 332

"แถลงข่าวโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

 

          นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมแถลงข่าวโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562Create Cache    |    Generated Time : 0.0871 sec