กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ASEAN – Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs

5 กุมภาพันธ์ 2561 3,466

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีกำหนดจัดกิจกรรม “ASEAN – Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน best practices ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีประสิทธิภาพ โดย สสว. ได้เชิญ 2 กูรูของไทย คุณเรืองโรจน์ พูนผล (คุณกระทิง) ซึ่งรู้จักกันในนาม “ก็อดฟาเธอร์ของสตาร์ตอัพไทย” และคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ “เจ้าพ่อตลาดดอทคอม” เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับไปยัง poonsook.pantitanonta@asiafoundation.org หรือโทรสาร 0-2237-7011 โดยหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-3236
โครงการอื่นๆ

29 พฤศจิกายน 2560
8,169
THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ...