กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการ SME IDOL 2018

1 กุมภาพันธ์ 2561 4,761

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมจัดโครงการ SME IDOL 2018 พาผู้ประกอบการในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โชว์ศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลกภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ SME IDOL เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทย โดย สสว. จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 รายเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การร่างสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เทคนิคในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับผู้ซื้อโดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกต้นแบบ SME ไทยจำนวน 10 รายเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงกาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งสินค้า โดย สสว. ธพว. และ HKTDC ให้การสนับสนุนด้านพื้นที่แสดงสินค้าและช่วยประสานงานอำนวยความสะดวก

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง  แล้วกรอกข้อมูลและส่งมายังฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. ทางอีเมล osmepinter@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  สสว.
โครงการอื่นๆ

29 พฤศจิกายน 2560
8,369
THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ...