กรุณารอสักครู่
 

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

19 กันยายน 2560 2,544

วัตถุประสงค์ 

  1. ส่งเสริมศักยภาพและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและศักยภาพ SME ไทย
  3. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

 

สิทธิประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน 

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่ง จาก สสว.
  2. คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  3. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจากโครงการอื่นๆ ของ สสว.

 

ประเทศเป้าหมาย 

  • ASEAN+ 6, CLMV 
  • ตลาดใหม่ แอฟริกา เอเซียใต้
  • ตลาดศักยภาพ จีน ตะวันออกกลาง และรัสเซีย

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

  1. เป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนการค้าและเป็นสมาชิกของ สสว. หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  
https://sites.google.com/site/marketingosmep60/ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-3235, 0-2298-3190 Tag : marketing