กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วม

12 มกราคม 2566 460

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2566