กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ทำโครงการ Online Marketplace ส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

27 เมษายน 2565 209

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ทำโครงการ “Online Marketplace”

ส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ที่มา : ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs