กรุณารอสักครู่
TH EN
 

งานสัมมนา “SME in the Next Normal – Bouncing Back from the Crisis”

9 กันยายน 2564 498

ขอเชิญเข้าผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “SME in the Next Normal – Bouncing Back from the Crisis” วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่าน Zoom webinar

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและค้นหา “ทางรอดของ SME ในยุคโควิด สู่ตลาดต่างประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา กิจกรรมในงานประกอบด้วย

- การบรรยายหัวข้อ “SME ไทย กับโลกหลังโควิด-19” และ “Way forward for ESG in the International Arena: SMEs Opportunities”

- การสัมมนาหัวข้อ “Born Global: SME ไทย ในยุค New Normal” และ SME’s Tech Adoption”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/38P5aJe

***หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว Link สำหรับการสัมมนาจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน หากท่านไม่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อคุณจิตติมา 095-5475468***