กรุณารอสักครู่
TH EN
 

SME Born Global Boost Camp

21 กรกฎาคม 2564 245

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ภาคใต้เข้าร่วม “SME Born Global Boost Camp” (ครั้งที่ 3) ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

พบกับ Workshop 4 วันเต็ม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง พร้อมกับกิจกรรม Business Pitching ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท !!!

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) กำหนดจัดค่ายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (SME Born Global Boost Camp) ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Xp3oh
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://qrgo.page.link/1Gq27

***หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว Link สำหรับการอบรมจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน หากท่านไม่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อคุณจิตติมา 095-5475468***

(ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 12.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคใต้ที่สนใจขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

- ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีความพร้อมและแผนธุรกิจชัดเจน

- ดำเนินธุรกิจอยู่ในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ครีเอทีฟ สปา สุขภาพ การเกษตรและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สมุนไพร เสื้อผ้าและแฟชัน เครื่องประดับ ท่องเที่ยว และแฟรนไชส์

- ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียน SMEs เพื่อเข้ารับบริการบนเว็บไซต์ https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออกเข้าร่วม “SME Born Global Boost Camp” (ครั้งที่ 4) ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

พบกับ Workshop 4 วันเต็ม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง พร้อมกับกิจกรรม Business Pitching ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท !!!

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) กำหนดจัดค่ายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (SME Born Global Boost Camp) ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/DUfVY

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://qrgo.page.link/Bb9yH

***หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว Link สำหรับการอบรมจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน หากท่านไม่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อคุณจิตติมา 095-5475468***

(ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 12.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคตะวันออกที่สนใจขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

- ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีความพร้อมและแผนธุรกิจชัดเจน

- ดำเนินธุรกิจอยู่ในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ครีเอทีฟ สปา สุขภาพ การเกษตรและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สมุนไพร เสื้อผ้าและแฟชัน เครื่องประดับ ท่องเที่ยว และแฟรนไชส์

- ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียน SMEs เพื่อเข้ารับบริการบนเว็บไซต์ https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วม “SME Born Global Boost Camp” (ครั้งที่ 5 รอบสุดท้าย) ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

พบกับ Workshop 4 วันเต็ม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง พร้อมกับกิจกรรม Business Pitching ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท !!!

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) กำหนดจัดค่ายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (SME Born Global Boost Camp) ระหว่างวันที่ 9-11 และ 13  สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/hP84T

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://qrgo.page.link/Q8yVJ

***หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว Link สำหรับการอบรมจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน หากท่านไม่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อคุณจิตติมา 095-5475468***

(ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 12.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สนใจขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

- ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีความพร้อมและแผนธุรกิจชัดเจน

- ดำเนินธุรกิจอยู่ในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ครีเอทีฟ สปา สุขภาพ การเกษตรและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สมุนไพร เสื้อผ้าและแฟชัน เครื่องประดับ ท่องเที่ยว และแฟรนไชส์

- ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียน SMEs เพื่อเข้ารับบริการบนเว็บไซต์ https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx