กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2563

25 มิถุนายน 2564 604