TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
Care Expo Thailand 2019
สถานที่
ไบเทค บางนา
วันที่
29 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562
เวลา
10:00 - 20:00 น.

FROM 29 AUG TO 1 SEP

Care Expo Thailand 2019

งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ” เวทีทางการค้าที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดและขยายมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ตัวแทนจำหน่าย เทคโนโลยีในการบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Date: 29 August - 1 September 2019

Venue: EH 103, BITEC

Website: www.careexpothailand.com