TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
การฝึกอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ จนท.ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2)
สถานที่
จ.อุดรธานี
วันที่
13 มิถุนายน 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.