TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
กิจกรรมอบรมสัมมนาและกิจกรรม Workshop หัวข้อ “SMEs ไทย ยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดียว”
สถานที่
โรงแรมนิวซีซันสแควร์ สงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่
12 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.