TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
สัมมนาหัวข้อ “คิดให้แกร่ง แรงให้ไกล SMEs ไทยสู่สากล”
สถานที่
โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
วันที่
12 มิถุนายน 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.