TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
สัมมนาหัวข้อ " กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก"
สถานที่
ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่
วันที่
17 พฤษภาคม 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.