TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
สัมมนาหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรม/เทคโนโลยี : คิด ทำ ใช้ อย่างไรให้ SME รวย (FinTech เชื่อมกับธุรกิจอย่างไร)”
สถานที่
โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่
15 พฤษภาคม 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.