TH EN
 

ปฎิทินกิจกรรม

หัวข้อ
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
สถานที่
สุพรรณบุรี (กาญจนบุรี)
วันที่
22 เมษายน 2562
เวลา
00:00 - 00:00 น.

กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ สถาบันฯ จะจัดที่ปรึกษาลงพื้นที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเชื่อมโยงให้เกิดการเข้าถึงหน่วยงานส่งเสริม SME ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่