กรุณารอสักครู่
TH EN
 

SMEs White Paper Report

SMEs White Paper 2019
  SMEs White Paper 2018
SMEs White Paper 2015
 
  Situation Report
 
PDF
  Foreword
0.84 MB
215
  Part 1 Situation and Economic Indicators of SMEs in 2015
 
PDF
  Chapter 1
0.97 MB
481
PDF
  Chapter 2
0.22 MB
254
PDF
  Chapter 3
0.38 MB
236
  Part 2 Situation and Structural Indicators of SMEs
 
PDF
  Chapter 4
1.01 MB
355
  Part 3 Key Studies on SMEs in Thailand
 
PDF
  Chapter 5
0.43 MB
250
PDF
  Chapter 6
0.15 MB
170
PDF
  Chapter 7
0.07 MB
149
PDF
  Chapter 8
0.20 MB
140
PDF
  Chapter 9
0.15 MB
140
PDF
  Chapter 10
0.40 MB
151
  Executive Summary
 
PDF
  Foreward
0.06 MB
164
PDF
  Contents
0.16 MB
199
PDF
  Chapter 1
2.10 MB
218
PDF
  Chapter 2
1.53 MB
136
PDF
  Chapter 3
0.35 MB
121
PDF
  Chapter 4
2.54 MB
211
SMEs White Paper 2014
 
  Executive Summary
 
PDF
  Foreward
0.44 MB
32
PDF
  Executive Summary Part 1
2.85 MB
100
PDF
  Executive Summary Part 2
2.69 MB
56
PDF
  Executive Summary Part 3
1.88 MB
52
SMEs White Paper 2013
SMEs White Paper 2011 and Trend 2012
SMEs White Paper 2009 and Trend 2010
SMEs White Paper 2005 and Trend 2006
SMEs White Paper 2004 and Trend 2005
SMEs White Paper 2003 and Trends 2004
SMEs White Paper 2002
 
PDF
  SMEs White Paper 2002
2.64 MB
27
SMEs White Paper 2001
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่