กรุณารอสักครู่
 

SMEs White Paper Report

SMEs White Paper 2015
 
 Situation Report
 
PDF
 Foreword
0.84 MB
205
 Part 1 Situation and Economic Indicators of SMEs in 2015
 
PDF
 Chapter 1
0.97 MB
462
PDF
 Chapter 2
0.22 MB
242
PDF
 Chapter 3
0.38 MB
219
 Part 2 Situation and Structural Indicators of SMEs
 
PDF
 Chapter 4
1.01 MB
338
 Part 3 Key Studies on SMEs in Thailand
 
PDF
 Chapter 5
0.43 MB
236
PDF
 Chapter 6
0.15 MB
161
PDF
 Chapter 7
0.07 MB
142
PDF
 Chapter 8
0.20 MB
130
PDF
 Chapter 9
0.15 MB
131
PDF
 Chapter 10
0.40 MB
143
 Executive Summary
 
PDF
 Foreward
0.06 MB
157
PDF
 Contents
0.16 MB
189
PDF
 Chapter 1
2.10 MB
203
PDF
 Chapter 2
1.53 MB
130
PDF
 Chapter 3
0.35 MB
116
PDF
 Chapter 4
2.54 MB
191
SMEs White Paper 2014
 
 Executive Summary
 
PDF
 Foreward
0.44 MB
27
PDF
 Executive Summary Part 1
2.85 MB
84
PDF
 Executive Summary Part 2
2.69 MB
43
PDF
 Executive Summary Part 3
1.88 MB
37
SMEs White Paper 2013
SMEs White Paper 2011 and Trend 2012
SMEs White Paper 2009 and Trend 2010
SMEs White Paper 2005 and Trend 2006
SMEs White Paper 2004 and Trend 2005
SMEs White Paper 2003 and Trends 2004
SMEs White Paper 2002
 
PDF
 SMEs White Paper 2002
2.64 MB
21
SMEs White Paper 2001
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่