กรุณารอสักครู่
 

SMEs White Paper Report

SMEs White Paper 2019
 SMEs White Paper 2018
SMEs White Paper 2015
 
 Situation Report
 
PDF
 Foreword
0.84 MB
207
 Part 1 Situation and Economic Indicators of SMEs in 2015
 
PDF
 Chapter 1
0.97 MB
471
PDF
 Chapter 2
0.22 MB
248
PDF
 Chapter 3
0.38 MB
225
 Part 2 Situation and Structural Indicators of SMEs
 
PDF
 Chapter 4
1.01 MB
344
 Part 3 Key Studies on SMEs in Thailand
 
PDF
 Chapter 5
0.43 MB
239
PDF
 Chapter 6
0.15 MB
163
PDF
 Chapter 7
0.07 MB
144
PDF
 Chapter 8
0.20 MB
132
PDF
 Chapter 9
0.15 MB
133
PDF
 Chapter 10
0.40 MB
145
 Executive Summary
 
PDF
 Foreward
0.06 MB
157
PDF
 Contents
0.16 MB
190
PDF
 Chapter 1
2.10 MB
208
PDF
 Chapter 2
1.53 MB
131
PDF
 Chapter 3
0.35 MB
116
PDF
 Chapter 4
2.54 MB
193
SMEs White Paper 2014
 
 Executive Summary
 
PDF
 Foreward
0.44 MB
28
PDF
 Executive Summary Part 1
2.85 MB
89
PDF
 Executive Summary Part 2
2.69 MB
46
PDF
 Executive Summary Part 3
1.88 MB
40
SMEs White Paper 2013
SMEs White Paper 2011 and Trend 2012
SMEs White Paper 2009 and Trend 2010
SMEs White Paper 2005 and Trend 2006
SMEs White Paper 2004 and Trend 2005
SMEs White Paper 2003 and Trends 2004
SMEs White Paper 2002
 
PDF
 SMEs White Paper 2002
2.64 MB
24
SMEs White Paper 2001
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่