กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Contact Us

The Office of SMEs Promotion (OSMEP)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต
Jompon Subdistrict, Jatujak District, Bangkok 10900, Thailand
Tel : 1301 | Fax : 0-2273-8850

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)

โทร 02-298-3244


Address OSMEP
(SME One-Stop Service Center : OSS)