TH EN
 
3 พฤษภาคม 2562
ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
13 พฤษภาคม 2562
สสว. ผนึกกำลัง ช่วย SME ส่งสินค้าทั่วประเทศ
3 พฤษภาคม 2562
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
21 กุมภาพันธ์ 2562
1,224
22 พฤศจิกายน 2561
726
6 พฤศจิกายน 2561
482
2 พฤศจิกายน 2561
1,247
3 ตุลาคม 2561
689


ปฎิทินกิจกรรม
20
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับประกอบการและกิจกรรม 2 อบรมจัดทำแผนธุรกิจ
20 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมหรรษนันท์  พิษณุโลก แม่โจ้
22
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม1 อบรมความรู้พื้นฐาน และกิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ รุ่น 11
22 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ระยอง   สอท.
22
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม 2 จัดทำแผนธุรกิจ
22 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมวีวิช        ขอนแก่น           สิ่งทอ
22
MAY
สัมมนาหัวข้อ " กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก"
22 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ห้องออคิดแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นราชา ออคิด
23
MAY
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
23 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
ศรีสะเกษ
23
MAY
โครงการ Early Stage 62 กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับประกอบการและกิจกรรม 2 อบรมจัดทำแผนธุรกิจ
23 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
โรงแรมพะเยาเกตเวย์  พะเยา แม่โจ้
23
MAY
สัมมนา รุ่นที่ 5 ด้านมาตรฐาน การบริหารจัดการ และด้านอุตสาหกรรม
23 พฤษภาคม 2562
00:00-00:00
จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน