ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เนื้อหา

เงื่อนไข

คุณสมบัติของ SME

SME ต้องเป็นสมาชิกของ สสว. เท่านั้นหากยังไม่เป็น ต้องขึ้นทะเบียน สสว. ก่อนใช้บริการและสามารถใช้สิทธิได้หลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว 15 วัน

สิทธิพิเศษ

SME สามารลงทะเบียนขอรับสิทธิพิเศษลดค่าบริการ 20 บาทได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์จำนวน 30,000สิทธิ์ วันนี้ - 14 ธันวาคม 2560

ต้นทาง

7-11 ที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

ปลายทาง

7-11 ที่เข้าร่วมโครงการ หรือที่บ้านของผู้รับ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

พื้นที่ให้บริการ

ภายในจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

วันทำการหน้าร้าน

24 ชั่วโมงของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ระยะเวลาการบริการพัสดุถึงปลายทาง

ส่งพัสดุก่อน 15.00น. ถึงวันรุ่งขึ้นก่อน 18.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากส่งหลัง 15.00น. นับวันถัดไปเป็นวันที่ 1

Go to top