ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ สสว. : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สสว. ในงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ให้กำลังใจ SME ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 10 ปี ปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนฟื้นฟู SME

Read more

icon-watch
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันยานยนต์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมธนาคารไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการคลัง

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top