ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

สสว. กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560
และพบกับ หน่วยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนคร

Read more

icon-watch
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงคมนาคม
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สถาบันยานยนต์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top