ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

สสว. กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560
และพบกับ หน่วยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนคร

Read more

icon-watch
กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุติธรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถาบันยานยนต์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top