TH EN
 

ประกาศยกเลิกจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศยกเลิกจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
PDF
  05/11/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น G และ M พร้อมการรื้อถอน และติดตั้งสายนำสัญญาณฯ
0.03 MB
0
PDF
  24/09/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ประชุมจำนวน 40 ที่ฯ
0.43 MB
6
PDF
  17/09/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานฯ
0.24 MB
8
PDF
  14/06/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2
0.44 MB
14
PDF
  18/05/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
0.26 MB
7
PDF
  11/04/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
0.41 MB
9
PDF
  15/03/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall
0.05 MB
11
PDF
  14/03/61 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่ฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
0.46 MB
12
PDF
  06/02/61 ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามและประเมินผลฯ ภายใต้งบบูรณาการ ปี 2561 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
0.41 MB
28
PDF
  08/12/60 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างดำเนินกิจกรรมการดำเนินการติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสำนักงานฯ
0.49 MB
27
PDF
  29/11/60 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
0.04 MB
8
PDF
  15/11/60 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
0.04 MB
12
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่