TH EN
 

บทความPDF
  บทความองค์ความรู้ 155 บทความ ภายใต้โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
48.02 MB
151
  บทความ ปี 2561
 
PDF
  กรณีศึกษา LocalAlike โมเดลธุรกิจใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.41 MB
53
PDF
  เศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.47 MB
32
PDF
  โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่เอาใจผู้สูงอายุ - ฝตป.(คก.)
0.17 MB
23
PDF
  ช่วยการสร้าง blog เพื่อเล่าเรื่องราวจากการท่องเที่ยวแบบไวรัล - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
15
PDF
  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.56 MB
11
PDF
  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ฝตป.(คก.)
0.18 MB
6
PDF
  แบบจําลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
11
PDF
  วิธิคิดผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ - ฝตป.(คก.)
0.54 MB
6
PDF
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.22 MB
5
PDF
  โมเดลธุรกิจด้วยเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.23 MB
2
PDF
  โมเดลการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการผจญภัญ (Eco Tourism & Adventure) สร้างธุรกิจท่องเที่ยวจากธรรมชาติ - ฝตป.(คก.)
1.03 MB
5
PDF
  โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน (Wellness & Leisure Tourism) - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
8
PDF
  กรณีศึกษา "มวยไทยเชื่อมโลก" ธุรกิจกีฬาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.42 MB
6
PDF
  กรณีศึกษา "สิงห์ปาร์ค" โมเดลธุรกิจ Social Enterprise เพื่อการท่องเที่ยว
1.58 MB
8
  บทความ ปี 2559
  บทความ ปี 2558
  บทความ ปี 2557
 
  พฤศจิกายน 2557
  ตุลาคม 2557
 
PDF
  พัฒนาธุรกิจด้วย Service Innovation (ตท.)
0.27 MB
10
PDF
  กรณีศึกษา : NOR Air กับการใช้บริการ Microsoft Office 365 (บร.)
0.23 MB
5
PDF
  เพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชันทางธุรกิจให้ทันสมัยด้วยคลาวด์แพลตฟอร์ม (บร.)
0.79 MB
7
  องค์ความรู้ SMEs Knowledge Center (บร.)
 
  กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ
  กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
  กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
กลุ่มธุรกิจด้าน IT, ICT
  กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา
  กันยายน 2557
  สิงหาคม 2557
  กรกฎาคม 2557
  มิถุนายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  เมษายน 2557
  มีนาคม 2557
  กุมภาพันธ์ 2557
  มกราคม 2557
  บทความ ปี 2556
 
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  สิงหาคม 2556
  กรกฎาคม 2556
 
PDF
  การวางแผนทางพิชิตสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.14 MB
6
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 1-By-Somyot (ผน.)
0.18 MB
10
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 2-By-Somyot (ผน.)
0.15 MB
7
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 3-By-Somyot (ผน.)
0.12 MB
10
PDF
  การวิจัยตลาดแบบง่าย ๆ สไตล์ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.25 MB
7
PDF
  สภาวะโลกร้อน (สมบัติ) (ผน.)
0.06 MB
5
PDF
  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs (ผน.)
0.19 MB
7
PDF
  Trend การประกอบธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องตื่นตัว (ผน.)
0.18 MB
7
PDF
  ยกระดับความรู้ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจตนเอง (ผน.)
0.15 MB
4
PDF
  ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
9
PDF
  จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
4
PDF
  สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
4
PDF
  วิเคราะห์ผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท_060754 (ขว.)
0.30 MB
3
PDF
  นโยบาย มาตรการส่งเสริมที่โดนใจ SMEs (ขว.)
0.27 MB
4
PDF
  SMEs ไทยก้าวไปกับอาเซียน (ขว.)
0.19 MB
7
PDF
  ผลิตสินค้าไม่ปลอดภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (กม.)
0.10 MB
5
PDF
  ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สำหรับ SMEs (ตอน 2 จบ) (กม.)
0.09 MB
3
PDF
  ตราสินค้าสำคัญจริงหรือ (สง.)
0.08 MB
4
PDF
  ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (สง.)
0.10 MB
3
PDF
  เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
6
PDF
  ตลาดอยู่ไหน (บร.)
0.09 MB
6
PDF
  รวยแบบตลาดย้อนยุค (บร.)
0.15 MB
4
PDF
  องค์ความรุ้ (บร.).pdf
0.14 MB
8
  มิถุนายน 2556
 
PDF
  เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
7
PDF
  ขายสินค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว (กม.)
0.08 MB
5
PDF
  ข้อตกลงสัญญาแฟนไชส์ไม่เป็นธรรม เพิกถอนได้หรือไม่ (กม.)
0.09 MB
3
PDF
  เตรียมตัวกู้เงินอย่างไร...ให้แบงค์ง้อ (สง.)
0.09 MB
6
PDF
  นวัตกรรม...พลิกฟื้นธุรกิจ (สง.)
0.17 MB
7
PDF
  บทความการร่วมลงทุนทางออกหรือทางตัน (บร.)
0.13 MB
2
PDF
  เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
2
PDF
  บทความ 1 ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์2 (ปบ.)
0.15 MB
4
PDF
  ขนส่งไม่เสียเที่ยวเปล่า1 edit (ปบ.)
0.09 MB
3
PDF
  โซ่ห่วยหรือร้านชำ3 edit (ปบ.)
0.08 MB
4
PDF
  โอกาสของสินค้าหัตถกรรมไทยในจีนตะวันตก (ตท.)
0.45 MB
3
PDF
  การส่งเสริม SME ในประเทศอิตาลี (ตท.)
1.67 MB
3
PDF
  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและอุตสาหกรรมสนับสนุนบุกตลาดญี่ปุ่น (ขว)
0.55 MB
2
PDF
  SMEs ญี่ปุ่น บุกเข้าไทย ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทย (ขว.)
0.28 MB
4
PDF
  ความสำคัญของการประเมินผลกับการดำเนินนโยบาย (ตป.)
0.10 MB
2
PDF
  SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 1 (ตป.)
0.16 MB
4
PDF
  SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 2 (ตป.)
0.13 MB
4
PDF
  ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
3
PDF
  จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
2
PDF
  สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
2
  พฤษภาคม 2556
 
PDF
  J1-Distribution-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.09 MB
3
PDF
  J2-Distribution2-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.07 MB
3
PDF
  วางแผนธุรกิจ (สง.)
0.10 MB
15
PDF
  ผลิตภัณฑ์เกษตรไทยลุยตลาดอินโดได้สบายมาก (สง.)
0.40 MB
4
PDF
  แอบดู SMEsมาเลเซีย (บร.)
0.12 MB
5
PDF
  การบริหารคนสำคัญไฉน (บร.)
0.13 MB
7
PDF
  บทความ - สำรวจตลาด ลาว (ตท.)
0.75 MB
5
PDF
  บทความ - โอกาสทางธุรกิจในลาว (ตท.)
0.54 MB
3
PDF
  ทิศทางส่งเสริมSME-1 (ผน.)
0.26 MB
9
PDF
  ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (2) (ผน.)
0.21 MB
8
PDF
  Quick study โครงการศึกษาธุรกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว (ขว.)
0.13 MB
4
PDF
  Quick study ผลกระทบจาก สึนามิประเทศญี่ปุ่น (ขว.)
0.20 MB
2
PDF
  quick study_เลือกตั้ง (ขว.)
0.15 MB
2
PDF
  Quick Study ย่านการค้า_เสื้อผ้า (ขว.)
0.11 MB
4
PDF
  เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
5
  สัมมนาวิชาการสำหรับ SMEs ประจำปี 2550 เรื่อง " การเปิดตลาดการค้าและการลงทุนของ SMEs ไทยในต่างประเทศ"
  เอกสาร การสัมมนา เรื่อง "เงินร่วมลงทุนเกื้อหนุน SMEs"
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่