TH EN
 

จัดกระบวนทัพ SMEs ไทยสู่ภารตะ

20 กันยายน 2560 627

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน SMEs เข้าร่วมสัมมนาในห้วข้อ จัดกระบวนทัพ SMEs ไทยสู่ภารตะ

โดยจัดในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ห้องนภาลัย บอลลูน โรงแรมดุสิตธานี ผู้สนใจเข้าร่วมโปรดส่งใบตอบรับไปยังเบอร์โทรสาร 02-643-5236 หรือ Email: event@globthailand.com

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ ที่นี่