TH EN
 

กิจกรรม North India Festival

1 กุมภาพันธ์ 2562 210

สสว. ร่วมกับ สภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน North East India Festival  เทศกาลหลากสีสันแห่งการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ แฟชั่น อาหาร หัตถกรรม สินค้าเกษตร-พืชสวน การท่องเที่ยวและการค้า วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ท่านจะได้พบกับ

  • นิทรรศการสินค้าเกษตร-พืชสวนและสินค้าหัตถกรรม
  • เทศกาลอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดีย
  • การเต้นรำพื้นเมือง การแสดงดนตรี และแฟชั่นโชว์
  • การนำเสนอข้อมูลในแต่ละรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รวมถึงโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
  • การประชุม B2B สำหรับภาคการค้าและการท่องเที่ยวโครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,148
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร