กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ข้อมูลทางอาษีอากรสำหรับ SMEs (SMEs Tax360)

23 มกราคม 2562 751

      กรมสรรพากรได้จัดทำองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษีอากร เพื่อส่งเสริมให้ มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างมีศักยภาพ และปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง

      โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้ทาง Website กรมสรรพากร หรือ  http://www.rd.go.th/publish/28125.0.html

       สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2272-9822