กรุณารอสักครู่
 

สัมมนา “แนวทางการขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”

20 พฤศจิกายน 2561 725

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา “แนวทางการขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ” ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

         สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086 305 3871