TH EN
 

สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง "Born Global MSMEs : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ไทย สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก"

7 สิงหาคม 2561 360

      สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง "Born Global MSMEs : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ไทย สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก" เวลา 08:30 - 16:30 น. ในวันที่ดังนี้

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโครานารี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประนัดดา รัตนไตรมาส โทรศัพท์ : 0-2229-3131 ต่อ 268 หรือ Email : panaddar@kenan-asia.org