TH EN
 

กำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

7 สิงหาคม 2561 577

      กำนดเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ. 2561 มีกำหนดเปิดตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0-3261-1030 Email : moi_prachuapkhirikhun@industry.go.th
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,026
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร