TH EN
 

จัดสัมมนาสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)

25 กรกฎาคม 2561 300

      กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ เวที Manufacture (สีเหลือง) ชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Industry Expo 2018

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โทรศัพท์ 0-2272-1552 ต่อ 22 (คุณกิตติ/คุณวิภาวรรณ) Email : Tipmse.channal@gmail.com 

 

 
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร