TH EN
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 6

6 กรกฎาคม 2561 763

                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คร ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการออกกแบบเครื่องมือในการวัดความสุขและความผูกพันของพนักงาน รวมถึงออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความสุข และความผูกพันที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

                เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม) ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ โทร 0 2613 2336 และ 08 8884 2633 ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร